Top

PRivacybeleid

Waarom dit privacybeleid?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd), voorschrijft. In dit privacybeleid willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacybeleid

In dit privacybeleid wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Mooi Wonen&Buitenleven en heeft alleen toepassing op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Dit privacbeleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Mooi Wonen&Buitenleven op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Mooi Wonen&Buitenleven adviseert het privacybeleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Mooi Wonen&Buitenleven

Mooi Wonen&Buitenleven. is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en -met ingang van 25 mei 2018- de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacybeleid wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Mooi Wonen&Buitenleven

Mooi Wonen&Buitenleven is bekend onder KVK nummer 71182659. Mooi Wonen&Buitenleven is gevestigd en kantoorhoudend in 5988 EM Helden aan de Molenstraat 1 in Nederland, en bereikbaar via het e-mailadres info@wonenenbuitenleven.nl

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Mooi Wonen&Buitenleven kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

* Direct: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan wanneer u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact met ons opneemt,
of wanneer u heeft aangegeven dat wij u middels een mailing mogen benaderen.

* Via onze eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze
website, verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.

* Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Mooi Wonen&Buitenleven op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Mooi Wonen&Buitenleven optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Mooi Wonen&Buitenleven plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacybeleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Mooi Wonen&Buitenleven kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Mooi Wonen&Buitenleven en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Mooi Wonen&Buitenleven verstrekt. Mooi Wonen&Buitenleven kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

* Contact- en account gegevens, waaronder eventueel door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, informatie over uw huis en tuin, persoonlijke voorkeuren, social media account(s) en inloggegevens.

* Betalings- en factuurgegevens slaan wij niet op als u een online betaling doet via een derde partij zoals iDeal. Indien u deze gegevens zelf op een andere wijze verstrekt aan ons, bijvoorbeeld schriftelijk of per e-mail, dan kan het zijn dat wij deze wel opslaan.

* Website gegevens- zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website.

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Mooi Wonen&Buitenleven gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van het aanbieden van producten en diensten via onze website en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

* Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiele) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.

* Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

* Voor het maken van analyses omtrent bezoekgedrag in de website. Om u persoonlijke acties, aanbiedingen, tips en informatie te verstrekken per e-mail en/of post.

* Het verstrekken van aankoop gerelateerde informatie zoals handleidingen, gebruikstips, informatie, garantiebewijzen, aankoopbewijzen en bijbehorende producten.

Mooi Wonen&Buitenleven kan mailings versturen per e-mail. Wanneer u geen mailing meer wenst te ontvangen, kunt u een mail sturen naar info@wonenenbuitenleven.nl.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Mooi Wonen&Buitenleven kan je persoonsgegevens delen met aan Mooi Wonen&Buitenleven gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

Mooi Wonen&Buitenleven kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op Mooi Wonen&Buitenleven rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Mooi Wonen&Buitenleven heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

* Het IP-adres van de bezoeker;
* De datum en tijd van het bezoek;
* De URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
* De op onze website bezochte paginas;
* Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Mooi Wonen&Buitenleven zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Mooi Wonen&Buitenleven. samenwerkt. Hieronder vind u een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Mooi Wonen&Buitenleven website:

Functionele cookies
Mooi Wonen&Buitenleven plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies
Mooi Wonen&Buitenleven. maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal website bezoekers, de bezochte paginas en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Mooi Wonen&Buitenleven heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Mooi Wonen&Buitenleven heeft Google geen toestemming gegeven om via Mooi Wonen&Buitenleven verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Tracking- of advertentie cookies
Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en -services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Social media

Op onze website kunt u informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Mooi Wonen&Buitenleven. bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 24 maanden nadat de overeenkomst is beeindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Onder het beeindigen van een overeenkomst wordt in dit geval verstaan het annuleren van een klantenkaart of afmelden van een nieuwsbrief. Indien u uw gegevens volledig wilt laten verwijderen kunt u hiertoe een verzoek indienen (zie onder).

Raadpleeg ons volledige cookie beleid voor meer informatie om te zien welke specifieke cookies op deze website worden gebruikt.

Welke rechten heeft u?

U dient er zelf voor te zorgen dat Mooi Wonen&Buitenleven over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@wonenenbuitenleven.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Mooi Wonen&Buitenleven of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Mooi Wonen&Buitenleven zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Mooi Wonen&Buitenleven of aan de wettelijk bevoegde instelling in ons land.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Mooi Wonen&Buitenleven neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Mooi Wonen&Buitenleven via info@wonenenbuitenleven.nl

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacybeleid. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacybeleid te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacybeleid of over de wijze waarop Mooi Wonen&Buitenleven omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@wonenenbuitenleven.nl

PRivacybeleid

Waarom dit privacybeleid?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd), voorschrijft. In dit privacybeleid willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacybeleid

In dit privacybeleid wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Mooi Wonen&Buitenleven en heeft alleen toepassing op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Dit privacbeleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Mooi Wonen&Buitenleven op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Mooi Wonen&Buitenleven adviseert het privacybeleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Mooi Wonen&Buitenleven

Mooi Wonen&Buitenleven. is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en -met ingang van 25 mei 2018- de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacybeleid wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Mooi Wonen&Buitenleven

Mooi Wonen&Buitenleven is bekend onder KVK nummer 71182659. Mooi Wonen&Buitenleven is gevestigd en kantoorhoudend in 5988 EM Helden aan de Molenstraat 1 in Nederland, en bereikbaar via het e-mailadres info@wonenenbuitenleven.nl

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Mooi Wonen&Buitenleven kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

* Direct: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan wanneer u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact met ons opneemt,
of wanneer u heeft aangegeven dat wij u middels een mailing mogen benaderen.

* Via onze eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze
website, verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.

* Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Mooi Wonen&Buitenleven op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Mooi Wonen&Buitenleven optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Mooi Wonen&Buitenleven plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacybeleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Mooi Wonen&Buitenleven kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Mooi Wonen&Buitenleven en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Mooi Wonen&Buitenleven verstrekt. Mooi Wonen&Buitenleven kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

* Contact- en account gegevens, waaronder eventueel door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, informatie over uw huis en tuin, persoonlijke voorkeuren, social media account(s) en inloggegevens.

* Betalings- en factuurgegevens slaan wij niet op als u een online betaling doet via een derde partij zoals iDeal. Indien u deze gegevens zelf op een andere wijze verstrekt aan ons, bijvoorbeeld schriftelijk of per e-mail, dan kan het zijn dat wij deze wel opslaan.

* Website gegevens- zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website.

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Mooi Wonen&Buitenleven gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van het aanbieden van producten en diensten via onze website en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

* Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiele) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.

* Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

* Voor het maken van analyses omtrent bezoekgedrag in de website. Om u persoonlijke acties, aanbiedingen, tips en informatie te verstrekken per e-mail en/of post.

* Het verstrekken van aankoop gerelateerde informatie zoals handleidingen, gebruikstips, informatie, garantiebewijzen, aankoopbewijzen en bijbehorende producten.

Mooi Wonen&Buitenleven kan mailings versturen per e-mail. Wanneer u geen mailing meer wenst te ontvangen, kunt u een mail sturen naar info@wonenenbuitenleven.nl.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Mooi Wonen&Buitenleven kan je persoonsgegevens delen met aan Mooi Wonen&Buitenleven gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

Mooi Wonen&Buitenleven kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op Mooi Wonen&Buitenleven rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Mooi Wonen&Buitenleven heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

* Het IP-adres van de bezoeker;
* De datum en tijd van het bezoek;
* De URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
* De op onze website bezochte paginas;
* Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Mooi Wonen&Buitenleven zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Mooi Wonen&Buitenleven. samenwerkt. Hieronder vind u een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Mooi Wonen&Buitenleven website:

Functionele cookies
Mooi Wonen&Buitenleven plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies
Mooi Wonen&Buitenleven. maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal website bezoekers, de bezochte paginas en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Mooi Wonen&Buitenleven heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Mooi Wonen&Buitenleven heeft Google geen toestemming gegeven om via Mooi Wonen&Buitenleven verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Tracking- of advertentie cookies
Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en -services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Social media

Op onze website kunt u informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Mooi Wonen&Buitenleven. bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 24 maanden nadat de overeenkomst is beeindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Onder het beeindigen van een overeenkomst wordt in dit geval verstaan het annuleren van een klantenkaart of afmelden van een nieuwsbrief. Indien u uw gegevens volledig wilt laten verwijderen kunt u hiertoe een verzoek indienen (zie onder).

Raadpleeg ons volledige cookie beleid voor meer informatie om te zien welke specifieke cookies op deze website worden gebruikt.

Welke rechten heeft u?

U dient er zelf voor te zorgen dat Mooi Wonen&Buitenleven over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@wonenenbuitenleven.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Mooi Wonen&Buitenleven of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Mooi Wonen&Buitenleven zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Mooi Wonen&Buitenleven of aan de wettelijk bevoegde instelling in ons land.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Mooi Wonen&Buitenleven neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Mooi Wonen&Buitenleven via info@wonenenbuitenleven.nl

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacybeleid. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacybeleid te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacybeleid of over de wijze waarop Mooi Wonen&Buitenleven omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@wonenenbuitenleven.nl

Ja, ik heb het gelezen en wil terug naar de website